Nhẫn nữ ba hàng kim cương hình vòm tinh tế

Nhẫn nữ ba hàng kim cương hình vòm tinh tế

Mô tả nhẫn nữ ba hàng kim cương hình vòm tinh tế


Kim loại: Vàng trắng
Đá quý : Kim cương
Thời gian sản xuất: 4 tuần

Liên hệ
Add to Cart


Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S