Vòng tay đá Onyx đen

Vòng tay đá Onyx đen

Mô tả vòng tay đá Onyx đen


Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá Onyx đen


Nhóm: Agate
Màu sắc: đen
Độ cứng: 6,5 đến 7
Trọng lượng riêng: 2,55 đến 2,70
Chỉ số khúc xạ: 1.530 đến 1.543
Tính chất quang học: Đơn phương / +
Thành phần hóa học: SiO2

Ý nghĩa đá Onyx đen

Liên hệ
Add to Cart

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S