Vòng tay ngọc bích

Vòng tay ngọc bích

Mô tả vòng tay ngọc bích


Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Kích thước: 10 mm 
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin ngọc bích


Nhóm: Inosilicate
Màu sắc: Xanh chấm đen
Độ cứng: 6 – 6.5
Trọng lượng riêng: 2,95 (+.15, -.05)
Chỉ số khúc xạ: 1.606 - 1.632 (+.009, -.006)
Tính chất quang học: Khúc xạ kép với phản ứng tổng hợp dị thường
Thành phần hóa học: Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2

Ý nghĩa ngọc bích

Liên hệ
Add to Cart

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S