Mặt dây chuyền đá topaz hồng quý hiếm và kim cương

Mặt dây chuyền đá topaz hồng quý hiếm và kim cương

Mô tả mặt dây chuyền đá topaz hồng quý hiếm và kim cương


Kim loại: Vàng
Đá quý : Topal hồng , kim cương
Thời gian sản xuất: 4 tuần

Liên hệ
Add to Cart


Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S