Mặt dây chuyền đá ngọc bảo lục hình elip đính kim cương vàng trắng

Mặt dây chuyền đá ngọc bảo lục hình elip đính kim cương vàng trắng

Mô tả mặt dây chuyền đá ngọc bảo lục hình elip đính kim cương vàng trắng


Kim loại: Vàng
Đá quý : Ngọc bảo lục, kim cương
Thời gian sản xuất: 4 tuần

Ý nghĩa ngọc bảo lục

Liên hệ
Add to Cart


Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S