Mặt dây chuyền đá ngọc bảo lục hình chữ nhật kim cương

Mặt dây chuyền đá ngọc bảo lục hình chữ nhật kim cương

Mô tả mặt dây chuyền đá ngọc bảo lục hình chữ nhật kim cương


Kim loại: Vàng
Đá quý : Ngọc bảo lục
Thời gian sản xuất: 4 tuần

Ý nghĩa ngọc bảo lục

Liên hệ
Add to Cart

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S