Mặt dây chuyền đá ngọc bảo lục hình chữ nhật bọc vàng

Mặt dây chuyền đá ngọc bảo lục hình chữ nhật bọc vàng

Mô tả mặt dây chuyền đá ngọc bảo lục hình chữ nhật bọc vàng


Kim loại: Vàng
Đá quý : Ngọc bảo lục
Thời gian sản xuất: 4 tuần

Ý nghĩa ngọc bảo lục

Liên hệ
Add to CartBiểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S