Mặt dây chuyền đính kim cương và đá ngọc bảo lục hình elip

Mặt dây chuyền đính kim cương và đá ngọc bảo lục hình elip

Mô tả mặt dây chuyền đính kim cương và đá ngọc bảo lục hình elip


Kim loại: Vàng
Đá quý : Ngọc bảo lục, kim cương
Thời gian sản xuất: 4 tuần

Ý nghĩa ngọc bảo lục

Liên hệ
Add to Cart
Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S