Vòng tay đá thạch lựu

Vòng tay đá thạch lựu

Mô tả vòng tay đá thạch lựu

Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá thạch lựu

Nhóm: Garnet Group
Màu sắc: màu Đỏ
Độ cứng: 7 - 7½
Trọng lượng riêng: 4.318
Chỉ số khúc xạ: 1.770 đến 1.820
Tính chất quang học: Isotropic
Thành phần hóa học: Fe2+3Al2(SiO4)3

Ý nghĩa đá thạch lựu "Almandine"

Liên hệ
Add to Cart

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S