Vòng tay đá thạch anh

Vòng tay đá thạch anh

Mô tả vòng tay đá thạch anh

Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá thạch anh

Nhóm: thạch anh
Màu sắc: trắng
Độ cứng: 7
Trọng lượng riêng: 2,65
Chỉ số khúc xạ: 1,544 đến 1,553
Tính chất quang học: Đơn phương / +
Thành phần hóa học: SiO2

Ý nghĩa đá thạch anh "Quartz"

Liên hệ
Add to Cart


Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S