Vòng tay đá thạch anh tóc vàng

Vòng tay đá thạch anh tóc vàng

Mô tả vòng tay đá thạch anh tóc vàng


Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá thạch anh tóc vàng

Nhóm: P 4 2 / m
Màu sắc: Rõ ràng , Vàng (vàng kim loại)
Độ cứng: 6, 6.5
Trọng lượng riêng: 2.27 - 2.33
Chỉ số khúc xạ: 2.613 - 2.909
Tính chất quang học:
Thành phần hóa học: Ti 2

Ý nghĩa thạch anh tóc vàng

Liên hệ
Add to Cart


Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S