Vòng tay đá thạch anh tóc đen

Vòng tay đá thạch anh tóc đen

Mô tả vòng tay đá thạch anh tóc đen

Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá thạch anh tóc đen

Nhóm: Quartz-tourmaline-rock
Màu sắc: Quartz trắng, Tourmaline đen
Độ cứng: Quartz 7, Tourmaline 6, 6.5
Trọng lượng riêng: Quartz 2,65; biến 2.59 trừ 2.63 trong các giống không tinh khiết, Tourmaline 3.06 (+.20 -.06) [1]
Chỉ số khúc xạ: Quartz n ω = 1,543-1,545 n ε = 1,55-1,554, Tourmaline nω = 1.635-1.675 nε = 1.610-1.650
Tính chất quang học: Quartz Đơn phương (+), Tourmaline Khúc xạ kép, âm tính một chiều
Thành phần hóa học: Quartz SiO2, Tourmaline (Ca,K,Na,▢)(Al,Fe,Li,Mg,Mn)3(Al,Cr,Fe,V)6(BO3)3(Si,Al,B)6o18(OH,F)4

Ý nghĩa đá thạch anh tóc đen

Liên hệ
Add to Cart

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S