Vòng tay đá thạch anh dâu tây

Vòng tay đá thạch anh dâu tây

Mô tả vòng tay đá thạch anh dâu tây

Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá thạch anh dâu tây

Nhóm: thạch anh sagenitic
Màu sắc:
Độ cứng:
Trọng lượng riêng:
Chỉ số khúc xạ:
Tính chất quang học:
Thành phần hóa học: lepidocrocite (FeO (OH)), goethite (cũng là FeO (OH) nhưng có cấu trúc tinh thể khác nhau), limonite (FeO (OH) * nH2O) và hematit (Fe2O3).

Ý nghĩa đá thạch anh dâu tây "Cherry quartz"


Liên hệ
Add to CartBiểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S