Vòng tay đá Ruby

Vòng tay đá Ruby

Mô tả vòng tay đá Ruby

Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá Ruby

Nhóm: Oxide mineral variety
Màu sắc: Đỏ
Độ cứng: 9
Trọng lượng riêng: 3,97 - 4,05
Chỉ số khúc xạ: n ω = 1.768-1.772 , n ε = 1.760-1.763
Tính chất quang học: Đơn phương (-)
Thành phần hóa học: Al2O3

Ý nghĩa đá Ruby

Liên hệ
Add to Cart


Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S