Vòng tay đá đỏ ( Jasper )

Vòng tay đá đỏ ( Jasper )

Mô tả vòng tay đá Jasper đỏ

Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chất liệu: Đá Jasper
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá Jasper đỏ

Nhóm: Chalcedony
Màu sắc: đỏ
Độ cứng: 7
Trọng lượng riêng: 2.55-2.91
Chỉ số khúc xạ: 1.540-1.553
Tính chất quang học: o = 1540; e = 1,553. Đơn phương (+)
Thành phần hóa học:{Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Ý nghĩa đá Jasper đỏ

Liên hệ
Add to Cart

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S