Vòng tay đá nham thạch

Vòng tay đá nham thạch

Mô tả vòng tay đá nham thạch

Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá nham thạch

Nhóm: Volcano
Màu sắc: đen
Độ cứng:
Trọng lượng riêng:
Chỉ số khúc xạ:
Tính chất quang học:
Thành phần hóa học: SiO2

Ý nghĩa đá nham thạch "Volcanic rock"


Liên hệ
Add to Cart

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S