Vòng tay đá ngọc xanh biển

Vòng tay đá ngọc xanh biển

Mô tả vòng tay đá ngọc xanh biển

Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá ngọc xanh biển

Nhóm: beryl
Màu sắc: Màu xanh
Độ cứng: 7,5 đến 8
Trọng lượng riêng: 2,66 đến 2,80
Chỉ số khúc xạ: 1.570 đến 1.592
Tính chất quang học: Đơn phương / -
Thành phần hóa học: Be3Al2Si6O18

Ý nghĩa đá ngọc xanh biển "Aquamarine"

Liên hệ
Add to Cart


Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S