Vòng tay đá ngọc lưu ly

Vòng tay đá ngọc lưu ly

Mô tả vòng tay đá ngọc lưu ly

Truyền thuyết ngọc lưu ly
Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá ngọc lưu ly

Nhóm: Feldspathoid
Màu sắc: xanh lục
Độ cứng: 5.5
Trọng lượng riêng: 2,50 đến 3,00
Chỉ số khúc xạ: 1.500 đến 1.670
Tính chất quang học:
Thành phần hóa học: (Na,Ca)8[(SiO4,S,Cl)2I(AlSi)4]6

Ý nghĩa đá ngọc lưu ly "Lapis lazuli"

Liên hệ
Add to Cart

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S