Vòng tay đá mã não sọc đỏ

Vòng tay đá mã não sọc đỏ

Mô tả vòng tay đá mã não sọc đỏ

Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá mã não sọc đỏ

Nhóm: Agate
Màu sắc: dải màu đỏ
Độ cứng: 6,5
Trọng lượng riêng: 2.58 từ2.64
Chỉ số khúc xạ: 1.530 Quảng1.540
Tính chất quang học:
Thành phần hóa học: SiO2

Ý nghĩa đá mã não sọc đỏ "Crazy Lace Agate"


Liên hệ
Add to Cart

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S