Vòng tay đá mã não rêu

Vòng tay đá mã não rêu

Mô tả vòng tay đá mã não rêu

Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá mã não rêu

Nhóm: Chalcedony
Màu sắc: Các mảng trắng, trong suốt, xanh
Độ cứng: 6,5 đến 7
Trọng lượng riêng: 2,58 đến 2,64
Chỉ số khúc xạ: 1.530 đến 1.540
Tính chất quang học: Biến, không thể được sử dụng để chẩn đoán
Thành phần hóa học: SiO2

Ý nghĩa đá mã não rêu "Moss Agate"


Liên hệ
Add to Cart


Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S