Vòng tay đá Apatit

Vòng tay đá Apatit

Mô tả vòng tay đá Apatit


Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá Apatit

Nhóm: phosphate minerals
Màu sắc: xanh
Độ cứng: 5
Trọng lượng riêng: 3.16 Mũi3.22 [1]
Chỉ số khúc xạ: 1.634 Từ1.638 (+0.012, .000.006)
Tính chất quang học: Khúc xạ kép, âm tính đơn
Thành phần hóa học: Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)

Ý nghĩa đá Apatit

Liên hệ
Add to Cart


Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S