Bảo vệ thương hiệu

Bảo vệ thương hiệu

Bảo vệ thương hiệu


Để thúc đẩy và bảo đảm sự tôn trọng đối với chất lượng và tính xác thực của các sản phẩm và dịch vụ của Minh Dương, nhóm Bảo vệ Thương hiệu & IP của chúng tôi điều hành toàn cầu, bảo vệ hàng ngày tất cả các dấu hiệu đặc biệt của công ty chúng tôi (nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế, thiết kế và bản quyền ) cũng bao gồm Internet.Nhóm Bảo vệ Thương hiệu & IP tham gia vào cuộc chiến chống hàng giả bằng một hành động kép:

• Ngăn chặn, thông qua việc đăng ký và quản lý hàng ngàn quyền sở hữu trí tuệ, như tên, cơ chế tinh vi hoặc sự sáng tạo nổi bật về hình dạng của các bộ sưu tập của chúng tôi, cũng như giám sát lãnh thổ và web.

• Cưỡng chế, thông qua sự hỗ trợ của các cố vấn chuyên môn, điều tra viên, cơ quan hải quan và nhân viên thực thi pháp luật, thực hiện thu giữ các sản phẩm giả và các trang web sản xuất có liên quan, nộp đơn tố tụng pháp lý và triệt phá có hệ thống các trang web lừa đảo, các trang truyền thông xã hội hoặc trực tuyến đấu giá

Ngoài ra, nhóm Bảo vệ IP & Thương hiệu bảo vệ khách hàng của chúng tôi khỏi các nhà phân phối trái phép bằng cách xác minh tính nhất quán của chuỗi cung ứng. Trên thực tế, các bộ sưu tập Minh Dương cũng có thể được nhận biết bởi các tiêu chí chất lượng khắt khe mà những người được cấp phép của chúng tôi, tất cả thuộc mạng lưới phân phối chọn lọc, được yêu cầu quan sát, cả trong giai đoạn hiển thị và bán hàng, trong thương mại điện tử hoặc truyền thống: do đó, định vị của họ trong bối cảnh nghi ngờ hoặc với giá chiết khấu có thể gợi ý một nguồn bất hợp pháp. Chúng tôi mời bạn xem danh sách các cửa hàng Minh Dương thuộc sở hữu của chúng tôi và các nhà phân phối chính thức trong

Nhóm Bảo vệ Thương hiệu & IP rất biết ơn khách hàng, những người muốn hợp tác một cách chủ động, bằng cách báo cáo bất kỳ hành vi có khả năng gây bất lợi cho thương hiệu của chúng tôi.

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S