Quyền riêng tư

Quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng với chúng tôi. Điều khoản về quyền riêng tư này giải thích về dữ liệu cá nhân mà Minh Dương xử lý, cách Minh Dương xử lý dữ liệu cá nhân và mục đích của việc đó.

quyen rieng tu


Vui lòng đọc thông tin chi tiết dành riêng cho từng sản phẩm trong điều khoản về quyền riêng tư này để được cung cấp thêm thông tin có liên quan. Điều khoản này áp dụng cho các tương tác mà Minh Dương có với bạn và các sản phẩm của Minh Dương được liệt kê bên dưới, cũng như các sản phẩm khác của Minh Dương hiển thị điều khoản này.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập


Minh Dương thu thập dữ liệu từ bạn thông qua các tương tác với bạn và thông qua các sản phẩm của chúng tôi. Một số dữ liệu này do bạn cung cấp trực tiếp và một số là do chúng tôi thu thập dữ liệu về các hoạt động tương tác, việc sử dụng và trải nghiệm của bạn với các sản phẩm của chúng tôi. Dữ liệu chúng tôi thu thập tùy thuộc vào ngữ cảnh mà bạn tương tác với Minh Dương và các lựa chọn bạn thực hiện, bao gồm cả cài đặt về quyền riêng tư cũng như các sản phẩm và tính năng mà bạn sử dụng. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu về bạn từ các bên thứ ba.

Bạn có các lựa chọn đối với công nghệ bạn sử dụng và dữ liệu bạn chia sẻ. Khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân, bạn có thể từ chối. Nhiều sản phẩm của chúng tôi yêu cầu một số dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu bạn chọn không cung cấp dữ liệu mà chúng tôi cần để cung cấp cho bạn một sản phẩm hoặc tính năng thì bạn không thể sử dụng sản phẩm hoặc tính năng đó. Tương tự, trong trường hợp chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc để ký kết hay thực hiện hợp đồng với bạn nhưng bạn không cung cấp dữ liệu, chúng tôi sẽ không thể ký kết hợp đồng; hoặc nếu dữ liệu này liên quan đến một sản phẩm hiện có mà bạn đang sử dụng, chúng tôi có thể phải tạm ngưng hoặc hủy bỏ sản phẩm đó. Lúc đó, chúng tôi sẽ thông báo nếu bạn rơi vào trường hợp này. Trong trường hợp không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu này và bạn chọn không chia sẻ dữ liệu cá nhân, các tính năng như cá nhân hóa sử dụng dữ liệu như vậy sẽ không hoạt động cho bạn.


Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân


Minh Dương sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập để cung cấp cho bạn các trải nghiệm phong phú và có tính tương tác. Đặc biệt, chúng tôi sử dụng dữ liệu để:

Cung cấp các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cập nhật, bảo mật và khắc phục sự cố, cũng như hỗ trợ. Việc này cũng bao gồm chia sẻ dữ liệu khi được yêu cầu để cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu.Cải thiện và phát triển các sản phẩm của chúng tôi.Cá nhân hóa các sản phẩm của chúng tôi cũng như đưa ra đề xuất.Quảng cáo và tiếp thị tới bạn, bao gồm gửi thông tin khuyến mãi, nhắm mục tiêu quảng cáo và hiển thị các đề xuất có liên quan cho bạn.Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu để vận hành doanh nghiệp của mình, bao gồm phân tích hiệu suất, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phát triển lực lượng lao động và nghiên cứu.

Trong quá trình thực hiện các mục đích này, chúng tôi kết hợp dữ liệu đã thu thập từ các ngữ cảnh khác nhau (ví dụ: từ việc bạn sử dụng hai sản phẩm Minh Dương) hoặc đã nhận từ các bên thứ ba để mang lại cho bạn trải nghiệm liền mạch, nhất quán và được cá nhân hóa hơn nữa, để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt và phục vụ cho các mục đích hợp pháp khác.


Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân


Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân khi có sự chấp thuận của bạn hoặc để hoàn tất bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào mà bạn đã yêu cầu hoặc cho phép. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu với các chi nhánh và dơn vị do Minh Dương kiểm soát; với các nhà cung cấp làm việc thay mặt cho chúng tôi; khi luật pháp yêu cầu hoặc đáp ứng quy trình pháp lý; để bảo vệ khách hàng của chúng tôi; để duy trì bảo mật cho sản phẩm của chúng tôi; và để bảo vệ các quyền và tài sản của Minh Dương cũng như của khách hàng Minh Dương.

Cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.


Trong trường hợp chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích chung hoặc theo đuổi các lợi ích chính đáng hoặc lợi ích của một bên thứ ba.Bạn có thể có các quyền này theo luật hiện hành, bao gồm cả Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR), nhưng chúng tôi cung cấp các quyền này bất kể vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, bạn sẽ bị giới hạn khả năng truy nhập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân theo yêu cầu hoặc sự cho phép của luật hiện hành.

Tùy chọn giao tiếp


Bạn có thể chọn xem bạn có muốn nhận các thông tin quảng cáo từ Minh Dương qua email, SMS, hòm thư bưu điện và điện thoại hay không. Nếu bạn nhận được email hoặc tin nhắn SMS quảng cáo từ chúng tôi và không muốn tiếp tục nhận nữa, bạn có thể chọn tùy chọn này bằng cách làm theo hướng dẫn có trong thư hoặc tin nhắn đó. Bạn cũng có thể đưa ra các lựa chọn về việc nhận email, cuộc gọi điện thoại và thư bưu chính quảng cáo bằng cách đăng nhập bằng tài khoản Minh Dương cá nhân và xem quyền giao tiếp. Tại đây, bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ, quản lý các tùy chọn liên hệ trên toàn Minh Dương, lựa chọn không nhận đăng ký email và chọn có chia sẻ thông tin liên hệ với các đối tác của Minh Dương hay không. Nếu không có tài khoản Minh Dương cá nhân, bạn có thể quản lý các tùy chọn liên hệ qua email Minh Dương bằng cách sử dụng biểu mẫu web này. Các lựa chọn này không áp dụng cho các phương tiện thông tin liên lạc về dịch vụ bắt buộc nằm trong một số sản phẩm, chương trình, hoạt động nhất định của Minh Dương hoặc các khảo sát hay các phương tiện thông tin liên lạc khác có phương pháp hủy đăng ký riêng.

Lựa chọn quảng cáo


Để chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích từ Minh Dương, hãy truy cập vào trang lựa chọn không tham gia của chúng tôi. Khi bạn chọn không nhận quảng cáo, tùy chọn của bạn sẽ được lưu trữ trong cookie dành riêng cho trình duyệt web bạn đang sử dụng. Cookie lựa chọn không nhận quảng cáo có thời hạn là 5 năm. Nếu bạn xóa cookie trên thiết bị của bạn, bạn cần thực hiện lại quy trình chọn không nhận quảng cáo.

Bạn cũng có thể liên kết lựa chọn không nhận quảng cáo của mình.Vì dữ liệu được sử dụng cho quảng cáo dựa trên sở thích cũng được sử dụng cho các mục đích cần thiết khác (bao gồm cung cấp các sản phẩm của chúng tôi, phân tích và phát hiện gian lận), việc chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích không có tác dụng ngừng hoạt động thu thập dữ liệu đó. Bạn sẽ tiếp tục nhận được quảng cáo, mặc dù các quảng cáo đó có thể ít liên quan đến bạn hơn.

Bạn có thể chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích từ các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác bằng cách truy cập vào trang web của họ (xem ở trên).

Tùy chọn kiểm soát dựa trên trình duyệt


Khi sử dụng một trình duyệt, bạn có thể kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình bằng cách sử dụng một số tính năng nhất định. Ví dụ:

Tùy chọn Kiểm soát cookie. Bạn có thể kiểm soát dữ liệu được lưu trữ bởi cookie và rút lại sự chấp thuận đối với cookie bằng cách sử dụng các tùy chọn kiểm soát cookie dựa trên trình duyệt được mô tả trong mục Cookie của điều khoản về quyền riêng tư này.Chống theo dõi. Bạn có thể kiểm soát dữ liệu mà các trang web bên thứ ba có thể thu thập về bạn bằng cách sử dụng chức năng Chống Theo dõi trong Internet Explorer (phiên bản 9 trở lên). Tính năng này sẽ chặn nội dung bên thứ ba, bao gồm cả cookie, từ mọi trang web được liệt kê trong Danh sách Chống Theo dõi mà bạn thêm vào.

Tùy chọn kiểm soát của trình duyệt đối với "Không Theo dõi". Một số trình duyệt đã tích hợp các tính năng "Không Theo dõi" (DNT). Các tính năng này có thể gửi tín hiệu đến các trang web mà bạn truy cập để cho biết rằng bạn không muốn bị theo dõi. Do vẫn chưa có cách hiểu chung về cách thức diễn giải tín hiệu DNT, các dịch vụ Minh Dương hiện không đáp lại các tín hiệu DNT của trình duyệt. Chúng tôi tiếp tục làm việc với ngành công nghiệp trực tuyến để định nghĩa một cách hiểu chung về cách xử lý tín hiệu DNT. Trong thời gian này, bạn có thể sử dụng các công cụ khác mà chúng tôi cung cấp để kiểm soát việc thu thập và sử dụng dữ liệu, bao gồm khả năng chọn không nhận quảng cáo dựa vào sở thích từ Minh Dương như được mô tả ở trên.

Cookie và các công nghệ tương tự


Cookie là các tệp văn bản nhỏ đặt trên thiết bị của bạn để lưu trữ những dữ liệu mà máy chủ web trong miền đã đặt cookie đó có thể truy lại. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để lưu trữ và ưu tiên các tùy chọn cũng như cài đặt của bạn, cho phép bạn đăng nhập, cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích, chống gian lận, phân tích cách các sản phẩm của chúng tôi hoạt động và thực hiện các mục đích hợp pháp khác. Các ứng dụng Minh Dương sử dụng thêm các mã định danh khác được mô tả trong mục ID Quảng cáo của điều khoản về quyền riêng tư này, cho các mục đích tương tự.

Chúng tôi cũng sử dụng “bọ web” để giúp cung cấp cookie cũng như thu thập dữ liệu sử dụng và dữ liệu hiệu suất. Các trang web của chúng tôi có thể có bọ web, cookie hoặc các công nghệ tương tự từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Bạn có nhiều công cụ khác nhau để kiểm soát dữ liệu được cookie, bọ web và các công nghệ tương tự thu thập. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các tùy chọn kiểm soát trong trình duyệt internet để giới hạn cách các trang web mà bạn truy cập có thể sử dụng cookie và rút lại sự chấp thuận của bạn bằng cách xóa hoặc chặn cookie.

Thông tin quan trọng khác về quyền riêng tư


Bên dưới, bạn sẽ tìm thấy các thông tin khác về quyền riêng tư, chẳng hạn như cách chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn, nơi chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn và thời gian chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Minh Dương và cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn tại Quyền riêng tư của Minh Dương.

Sản phẩm hỗ trợ liên lạc và nâng cao năng suất làm việc


Sản phẩm hỗ trợ liên lạc và nâng cao năng suất làm việc là các ứng dụng, phần mềm và dịch vụ mà bạn có thể sử dụng để tạo, lưu trữ và chia sẻ tài liệu, cũng như giao tiếp với người khác.

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S