Tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm

Tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm

Tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm


Minh Dương tin rằng sự tiến bộ không ngừng trong hoạt động đạo đức, xã hội và môi trường là một thành phần cơ bản của sự xuất sắc của các sản phẩm được giao cho khách hàng.

tim nguon cung ung co trach nhiem


Minh Dương là doanh nghiệp có trách nhiệm. Chứng nhận này dự định cung cấp cho khách hàng sự tin tưởng rằng chuỗi giá trị của chúng tôi, từ khai thác đến bán lẻ, được quản lý có trách nhiệm.

Để thúc đẩy cam kết của mình, Minh Dương đảm bảo nguồn cung ứng có trách nhiệm cho tất cả các đơn vị kinh doanh của mình, cho tất cả các vật liệu được sử dụng trong các sản phẩm của mình, tập trung cụ thể vào trang sức.

Trong các hoạt động của mình, Minh Dương cam kết tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành và các công ước quốc gia, cũng như các thông lệ tốt nhất, đặc biệt là liên quan đến đạo đức, quyền con người, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S