Thành viên của Minh Dương

Thành viên của Minh Dương

Thành viên của Minh Dương


Được thành lập vào năm 2013 bởi VTK với tư cách là một cửa hàng Đá Quý Minh Dương duy nhất ở thành phố Sài Gòn, tên của Minh Dương đã trở thành biểu tượng cho sự chất lượng của Đá Quý. Tạo ra một nhận thức đặc biệt để đảm bảo sản phẩm tiêu dùng tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Với sự táo bạo về nguồn hàng và thiên về Đá Quý, sản phẩm của Minh Dương rất dễ nhận biết sự nổi bật về chất lượng của nó. Với tầm nhìn chất lượng tốt về sự chất lượng, nguồn gốc của Minh Dương là sản phẩm tiêu chuẩn cung cấp sản phẩm da dạng tiện lợi đến người tiêu dùng ngày nay.. Tinh thần tiên phong ban đầu của gia đình Minh Dương đã giúp phát triển doanh nghiệp thành một ngôi nhà thành công và toàn diện, trong khi nguồn gốc của nó trong sản phẩm trang sức và đá quý đã phát triển thành những biểu hiện mới của người dân.

thanh vien cua minh duong

Văn hóa của Minh Dương


Trong tất cả mọi thứ chúng tôi làm, sự sáng tạo, tinh thần kinh doanh và niềm đam mê của chúng tôi là những gì nâng cao tính khác biệt của sản phẩm đá quý tại Minh Dương.

Với sự chính trực, cởi mở và sáng tạo, chúng tôi thể hiện tài năng cá nhân và có thể đóng góp cho văn hóa, bản sắc và tương lai của Minh Dương. Truyền thống của Minh Dương về sự khéo léo vượt trội, sự cống hiến và sự chú ý đến từng chi tiết đảm bảo uy tín của chúng tôi. Trong khi đó, người dân của chúng tôi là hiện thân của giấc mơ Minh Dương - sự tinh tế của sự tiếp xúc của con người - đây là bản chất thực sự của sản phẩm chất lượng.

Giá trị của Minh Dương


Thúc đẩy thành công


Chúng tôi tin rằng mỗi ngày, mỗi ngày, chúng tôi sẽ trở thành người dẫn đầu thị trường.

Tạo giá trị


Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đạt được sự tăng trưởng bền vững bằng cách tập trung vào nỗ lực, năng lực và tinh thần kinh doanh của chúng tôi vào các hoạt động tạo ra giá trị.

Sức mạnh của thương hiệu


Chúng tôi tin rằng sức mạnh của thương hiệu của chúng tôi là nền tảng cho thành công trong tương lai. Tất cả các hoạt động của chúng tôi nên phản ánh và nuôi dưỡng phong cách tương ứng.

Xuất chúng


Chúng tôi tin vào tầm quan trọng của việc đạt được sự xuất sắc, về chất lượng vượt trội - sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng nội bộ và bên ngoài thông qua sự chuyên nghiệp của tổ chức của chúng tôi.

Nhân viên đóng góp


Chúng tôi tin rằng mọi người đều có thể đóng góp vào thành tích của sứ mệnh của doanh nghiệp thông qua sự tham gia của cá nhân, trách nhiệm cá nhân và cam kết cá nhân.

Tính toàn vẹn và nhất quán


Chúng tôi tin rằng sự liêm chính, rõ ràng và nhất quán trong tất cả các quyết định, hành động và giao tiếp của chúng tôi, bất kể áp lực bên trong và bên ngoài, xây dựng một môi trường nơi mọi người đều cam kết thực hiện sứ mệnh của doanh nghiệp.

Môi trường tham gia


Chúng tôi tin rằng sự tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng, phát triển nghề nghiệp, tinh thần và văn hóa là những khối xây dựng của chúng tôi.

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S