Tầm nhìn CSR

Tầm nhìn CSR

Tầm nhìn CSR


Phát triển bền vững /Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là cân bằng các giá trị xã hội, môi trường và kinh tế vào chiến lược và hoạt động cốt lõi của công ty, nhằm cải thiện quản lý rủi ro và cơ hội kinh doanh trong khi tăng bền vững xã hội và môi trường lâu dài.

tam nhin csr


Trách nhiệm của công ty đối với tác động của nó đối với xã hội và môi trường đạt được thông qua việc tuân thủ luật pháp và quy tắc thực hành có liên quan, quản lý hiệu quả các tác động xã hội, kinh tế và môi trường (bao gồm đạo đức, nhân quyền, vấn đề người tiêu dùng, biến đồi khí hậu và hạn chế đối với tài nguyên thiên nhiên), và một cách tiếp cận cải tiến cho toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đối với Minh Dương, CSR / Phát triển bền vững có nghĩa là cam kết cải thiện chất lượng cuộc sống của xã hội thông qua cách tiếp cận chủ động với hành vi đạo đức, phát triển kinh tế và xã hội và các nguyên tắc môi trường, không chỉ liên quan đến nhân viên của chúng tôi mà cả khách hàng của chúng tôi, chuỗi cung ứng đầy đủ và cộng đồng xung quanh.

Minh Dương cam kết tiếp tục nâng cao hiệu suất đạo đức, xã hội và môi trường thông qua việc cải tiến liên tục hoạt động của mình.

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S